Elternrat

Elternratsvorsitzende:

Rieke Sandra
Dörfli 15
3046 Wahlendorf

Tel.: 079 584 45 24
 
 
Beyeler Daniela
Hubelweg 8
3046 Wahlendorf

Tel.: 079 382 40 13